Trích dẫn APA

ALVAR, M. (1975). ESPAÑA Y AMERICA CARA A CARA (1a. ed., 1a. reimp.). MADRID: S.P.I..

Trích dẫn kiểu Chicago

ALVAR, MANUEL. ESPAÑA Y AMERICA CARA A CARA. 1a. ed., 1a. reimp. MADRID: S.P.I., 1975.

Trích dẫn MLA

ALVAR, MANUEL. ESPAÑA Y AMERICA CARA A CARA. 1a. ed., 1a. reimp. MADRID: S.P.I., 1975.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.