ESPAÑA Y AMERICA CARA A CARA.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: ALVAR, MANUEL.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: MADRID : S.P.I., 1975.
Phiên bản:1a. ed., 1a. reimp.
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả sách:Incluye índice.
Mô tả vật lý:336 p.
số ISBN:8421200747
Truy cập:General;