HISTORIA ECONOMICA DE BOLIVIA.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: OVANDO SANZ, JORGE ALEJANDRO.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: LA PAZ : JUVENTUD, 1981.
Phiên bản:1a. ed.
Những chủ đề: