MARKETING.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Berman, Barry.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: NUEVA YORK : MACMILLAN, 1982.
Phiên bản:2a. ed.
Những chủ đề: