DESARROLLO DE LA PYME EN EL SECTOR AGRARIO DE COCHABAMBA.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: GALDEANO GOMEZ, EMILIO.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: ALMERIA : UNIVERSIDAD DE ALMERIA, 2006.
Phiên bản:1a. ed., 1a. reimp.
Những chủ đề: