Trích dẫn APA

Lambin, J. (1988). MARKETING ESTRATEGICO (1a. ed.). BOGOTA: MCGRAW HILL.

Trích dẫn kiểu Chicago

Lambin, Jean-Jacques. MARKETING ESTRATEGICO. 1a. ed. BOGOTA: MCGRAW HILL, 1988.

Trích dẫn MLA

Lambin, Jean-Jacques. MARKETING ESTRATEGICO. 1a. ed. BOGOTA: MCGRAW HILL, 1988.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.