MARKETING ESTRATEGICO.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Lambin, Jean-Jacques, 1933-.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: BOGOTA : MCGRAW HILL, 1988.
Phiên bản:1a. ed.
Những chủ đề: