Trích dẫn APA

CHAUNU, P. (1988). HISTORIA DE AMERICA LATINA (11a. ed.). BUENOS AIRES: EUDEBA.

Trích dẫn kiểu Chicago

CHAUNU, PIERRE. HISTORIA DE AMERICA LATINA. 11a. ed. BUENOS AIRES: EUDEBA, 1988.

Trích dẫn MLA

CHAUNU, PIERRE. HISTORIA DE AMERICA LATINA. 11a. ed. BUENOS AIRES: EUDEBA, 1988.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.