HISTORIA DE AMERICA LATINA.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: CHAUNU, PIERRE.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: BUENOS AIRES : EUDEBA, 1988.
Phiên bản:11a. ed.
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả sách:Incluye índice.
Mô tả vật lý:136 p.
số ISBN:9502301242
Truy cập:General;