HISTORIA DE AMERICA LATINA.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: CHAUNU, PIERRE.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: BUENOS AIRES : EUDEBA, 1988.
Phiên bản:11a. ed.
Những chủ đề: