Trích dẫn APA

FISCHER DE LA VEGA, L. (1991). INTRODUCCION A LA INVESTIGACION DE MERCADOS (1a. ed.). MEXICO: MCGRAW HILL.

Trích dẫn kiểu Chicago

FISCHER DE LA VEGA, LAURA. INTRODUCCION A LA INVESTIGACION DE MERCADOS. 1a. ed. MEXICO: MCGRAW HILL, 1991.

Trích dẫn MLA

FISCHER DE LA VEGA, LAURA. INTRODUCCION A LA INVESTIGACION DE MERCADOS. 1a. ed. MEXICO: MCGRAW HILL, 1991.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.