INTRODUCCION A LA INVESTIGACION DE MERCADOS.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: FISCHER DE LA VEGA, LAURA.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: MEXICO : MCGRAW HILL, 1991.
Phiên bản:1a. ed.
Những chủ đề: