MARKETING ESTRATEGICO.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Lambin, Jean-Jacques, 1933-.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: MADRID : MCGRAW HILL, 1991.
Phiên bản:2a. ed.
Những chủ đề: