MARKETING DIRECTO CON SENTIDO COMUN.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: BIRD, DRAYTON.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: MADRID : DIAZ DE SANTOS, 1991.
Phiên bản:1a. ed.
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả sách:Incluye índice.
FOTOCOPIA
Mô tả vật lý:391 p.
số ISBN:185091544X
Truy cập:General;