HISTORIA CONTEMPORANEA DE AMERICA LATINA.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: HALPERIN DONGHI, TULIO.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: MADRID : ALIANZA, 1990.
Phiên bản:13a. ed.
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả sách:Incluye índice.
Mô tả vật lý:774 p.
số ISBN:8420611921
Truy cập:General;