HISTORIA CONTEMPORANEA DE AMERICA LATINA.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: HALPERIN DONGHI, TULIO.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: MADRID : ALIANZA, 1990.
Phiên bản:13a. ed.
Những chủ đề: