Trích dẫn APA

GARCIA ZAPATA, M. (1992). LO MEJOR DE MARKETING ESTRATEGICO (1a. ed.). LIMA: SAGSA.

Trích dẫn kiểu Chicago

GARCIA ZAPATA, MARY. LO MEJOR DE MARKETING ESTRATEGICO. 1a. ed. LIMA: SAGSA, 1992.

Trích dẫn MLA

GARCIA ZAPATA, MARY. LO MEJOR DE MARKETING ESTRATEGICO. 1a. ed. LIMA: SAGSA, 1992.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.