LO MEJOR DE MARKETING ESTRATEGICO.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: GARCIA ZAPATA, MARY.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: LIMA : SAGSA, 1992.
Phiên bản:1a. ed.
Những chủ đề: