SONETOS INTEMPORALES , 99 SONETOS DE AMOR.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: PASTORI, LUIS.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: SANTAFE DE BOGOTA : INSTITUTO CARO Y CUERVO, 1997.
Phiên bản:1a. ed.
Những chủ đề: