ORGANIZACION DE OFICINAS.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: HICKS, CHARLES B.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: BARCELONA : HISPANO EUROPEA, 1967.
Phiên bản:3a. ed.
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả sách:Incluye índice.
Mô tả vật lý:695 p.
Truy cập:General;