EL ENCUENTRO ENTRE CIENCIA Y RELIGION; ¿RIVALES, DESCONOCIDAS O COMPAÑERAS DE VIAJE?.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: BARBOUR, IAN G.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: SANTANDER : SAL TERRAE, 2004.
Phiên bản:1a. ed., 1a. reimp.
Những chủ đề: