EL CASTELLANO EN AMERICA; POLEMICA CON JUAN VALERA.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: CUERVO, RUFINO JOSE.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: BOGOTA : INSTITUTO CARO Y CUERVO, 2004.
Phiên bản:1a. ed., 1a. reimp.
Loạt:LA GRANADA ENTREABIERTA
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả sách:Incluye índice.
Mô tả vật lý:155 p.
Truy cập:General;