DOS ENSAYOS SOBRE ECONOMIA DE LA EDUCACION.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: COMBONI SALINAS, JAVIER.
Định dạng: Luận văn
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: LA PAZ : UCB, 1979.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Tesis en línea

Internet

Tesis en línea

Signatura Topográfica:

UCB/ECO/L
026/1979

Biblioteca Central - Sede La Paz