Trích dẫn APA

LOPEZ VILLEGAS, A. R. (1997). LA PEDAGOGIA MASIVA AUDIOVISUAL COMO ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO RURAL. LA PAZ: UCB.

Trích dẫn kiểu Chicago

LOPEZ VILLEGAS, ANA ROSA. LA PEDAGOGIA MASIVA AUDIOVISUAL COMO ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO RURAL. LA PAZ: UCB, 1997.

Trích dẫn MLA

LOPEZ VILLEGAS, ANA ROSA. LA PEDAGOGIA MASIVA AUDIOVISUAL COMO ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO RURAL. LA PAZ: UCB, 1997.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.