LA PEDAGOGIA MASIVA AUDIOVISUAL COMO ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO RURAL.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: LOPEZ VILLEGAS, ANA ROSA.
Định dạng: Luận văn
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: LA PAZ : UCB, 1997.
Những chủ đề:

Signatura Topográfica:

UCB/COM/L
078/1997

Biblioteca Central - Sede La Paz