LA PROTECCION LEGAL DE LAS MARCAS EN BOLIVIA.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: SALCEDO RADA, DOMINGO SIXTO.
Định dạng: Luận văn
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: LA PAZ : UCB, 1997.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Tesis en línea

Internet

Tesis en línea

Signatura Topográfica:

UCB/DER/L
64/1997

Biblioteca Central - Sede La Paz