EL PROBLEMA FILOSOFICO DE LA HISTORIA DE LAS RELIGIONES.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: ZUBIRI, XAVIER.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: MADRID : ALIANZA, 1994.
Phiên bản:1a. ed., 1a. reimp.
Những chủ đề: