Trích dẫn APA

Solomon, M. R. (2001). MARKETING, PERSONAS REALES, DECISIONES REALES (1a. ed.). BOGOTA: PEARSON EDUCACION.

Trích dẫn kiểu Chicago

Solomon, Michael R. MARKETING, PERSONAS REALES, DECISIONES REALES. 1a. ed. BOGOTA: PEARSON EDUCACION, 2001.

Trích dẫn MLA

Solomon, Michael R. MARKETING, PERSONAS REALES, DECISIONES REALES. 1a. ed. BOGOTA: PEARSON EDUCACION, 2001.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.