MARKETING, PERSONAS REALES, DECISIONES REALES.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Solomon, Michael R., 1956-.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: BOGOTA : PEARSON EDUCACION, 2001.
Phiên bản:1a. ed.
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả sách:Incluye índice.
Mô tả vật lý:594 p. : il., fot., tablas y cuadros
số ISBN:9586990222
Truy cập:General;