MARKETING, PERSONAS REALES, DECISIONES REALES.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Solomon, Michael R., 1956-.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: BOGOTA : PEARSON EDUCACION, 2001.
Phiên bản:1a. ed.
Những chủ đề: