JAILONES: ENTORNO A LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS JOVENES DE LA ELITE PACEÑA.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: CHUQUIMIA VELEZ, EDWIN.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: LA PAZ : PIEB, 2003.
Phiên bản:1a. ed., 1a. reimp.
Những chủ đề: