Trích dẫn APA

VÖGELE, S. (2003). MARKETING DIRECTO; LAS 99 RESPUESTAS CLAVE (1a. ed., 1a. reimp.). BILBAO: DEUSTO.

Trích dẫn kiểu Chicago

VÖGELE, SIGFRIED. MARKETING DIRECTO; LAS 99 RESPUESTAS CLAVE. 1a. ed., 1a. reimp. BILBAO: DEUSTO, 2003.

Trích dẫn MLA

VÖGELE, SIGFRIED. MARKETING DIRECTO; LAS 99 RESPUESTAS CLAVE. 1a. ed., 1a. reimp. BILBAO: DEUSTO, 2003.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.