MARKETING DIRECTO; LAS 99 RESPUESTAS CLAVE.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: VÖGELE, SIGFRIED.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: BILBAO : DEUSTO, 2003.
Phiên bản:1a. ed., 1a. reimp.
Những chủ đề: