Đang hiển thị 1 - 2 kết quả của 2 cho tìm kiếm '"Marketing Mathematical models."', thời gian truy vấn: 0.01s Tinh chỉnh kết quả
1
Bằng Bendle, Neil T.
Được phát hành 2016
Những chủ đề: ...Marketing Mathematical models....
Signatura Topográfica:
658.8
M345m
Sách
2
Bằng Jeffery, Mark.
Được phát hành 2010
Những chủ đề: ...Marketing Mathematical models....
Signatura Topográfica:
658.8
J457d
Sách