Đang hiển thị 1 - 3 kết quả của 3 cho tìm kiếm '"Marketing research."', thời gian truy vấn: 0.01s Tinh chỉnh kết quả
1
Bằng Bendle, Neil T.
Được phát hành 2016
Những chủ đề: ...Marketing research....
Signatura Topográfica:
658.8
M345m
Sách
2
Bằng Lehmann, Donald R.
Được phát hành 2006
Những chủ đề: ...Marketing research...
Signatura Topográfica:
658.8
L523m
Sách
3
Bằng Jeffery, Mark.
Được phát hành 2010
Những chủ đề: ...Marketing research....
Signatura Topográfica:
658.8
J457d
Sách